Onze oplossingen 2017-05-19T14:00:01+00:00

Commercieel

Inzicht in portefeuille

• Analyse klant- en polisbestand
• Definiëren segmentatie en invoeren accountmanagement

Segmentatie & Bedieningsconcepten

• Ontwikkelen van klantpropositie
• Ontwikkelen van bedieningsconcepten

Proces & organisatie

Procesverbetering

• Analyse van bedrijfsproces
• Opzetten en inrichten van workflows

Organisatie-inrichting

• Check op efficiënte inrichting van organisatie
• Totale doorlichting van organisatie en personeel

Coachen & begeleiden

Coachen

• Klankbordgesprekken
• Coachen eigenaren kantoren

Begeleiden

• Begeleiden van verandertrajecten
• Opzetten, monitoren en sturen op acties

Financieel

Taxeren

• Waarde-indicatie assurantieportefeuille
• Waarde-indicatie aandelen assurantiebedrijf

Aan- en verkoopbegeleiding

• Aankoopbegeleiding van portefeuille en assurantiebedrijf
• Verkoopbegeleiding van portefeuille en assurantiebedrijf

Strategie

Toekomstvisie

• Opstellen toekomstvisie
• Strategie aanpassen aan marktomstandigheden

Samenwerking, overname & fusie

• Advies bij samenwerking, overname & fusie
• Advies bij bedrijfsopvolging

Personeel

Arbeidsvoorwaarden & beloning

• Arbeidscontracten
• Functiebeschrijvingen

Cultuur

• Persoonlijke Profiel Analyse
• Team-cultuuranalyse